Samsun’un Yayla Turizmi Kaynakları

Author:

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-19 10:31:59.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 25-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar, boş zamanlarının artmasına, ekonomik düzeylerinin yükselmesine ve ulaşım araçlarının gelişmesine bağlı olarak turizm faaliyetlerine daha çok katılmaktadır. Turizme katılma amacı ve turistin yöneldiği alanlar zaman içinde değişim göstermiştir. Turistler artık gittiği yerlerde farklı şeyler görmeyi ve deneyimlemeyi, aktif olarak bazı şeyler yapmayı istemektedir. Bu yeni turizm anlayışı, asgari kâr sağlamak isteyen kitle turizminin yerini almaya başlamıştır. Ülkelerin turizmden daha fazla pay alabilmeleri için turizm hizmetlerini ve ürünlerini çeşitlendirmeleri gerekmektedir. Alternatif turizm türlerini geliştiren ülkeler gelecek yıllarda turizmde daha fazla söz sahibi olacak ve daha fazla gelir elde edeceklerdir. Samsun, jeopolitik konumu, geçmişte değişik uygarlıklara ve kültürlere sahne olmuş toprakları, koruma alanları, önemli doğal ve kültürel kaynaklarıyla geniş bir alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Bu çalışmayla Samsun ilinin alternatif turizm kaynakları tespit edilerek, bu kaynakların bütüncül olarak ele alınmasıyla turizmin nasıl çeşitlendirilebileceği ve Samsun’da oluşturulacak turizm etkinliklerinin ülkemiz ve Samsun ekonomisine ne gibi faydalar sağlayabileceği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

People are participating more in tourism activities due to the increase in their free time, the increase in their economic levels and the development of means of transportation. The purpose of participating in tourism and the areas to which tourists are directed have changed over time. Tourists now want to see and experience different things and actively do some things in the places they visit. This new understanding of tourism has begun to replace mass tourism that seeks to provide minimum profit. Countries need to diversify their tourism services and products in order to get a larger share from tourism. Countries that develop alternative tourism types will have a greater say in tourism and earn more income in the coming years. Samsun has a wide alternative tourism potential with its geopolitical location, lands that have witnessed different civilizations and cultures in the past, protected areas, and important natural and cultural resources. With this study, alternative tourism resources of Samsun province were identified and it was tried to reveal how tourism can be diversified by considering these resources holistically and what benefits tourism activities to be created in Samsun can provide to our country and Samsun's economy.

Keywords