Görücü Usulü ve Aşk Evliliklerinin Evlilik Doyumu, Evlilik Hoşnutsuzluğu Ve Benlik Saygısı Bakımından Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-19 10:32:11.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 5-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, aşk ve görücü usulü evlilik yapan kadın ve erkeklerin evlilik hoşnutsuzluğu, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygıları bakımından farklılaşıp farklılaşmadıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 120 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların 60’ı aşk evliliği yaparken, 60’ı görücü usulü evlenmiştir. Demografik bilgileri elde etmek için katılımcılara kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak da Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği, Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, evlilik doyumu ve benlik saygısı evlilik hoşnutsuzluğunu olumsuz yönde yordamakta ve aralarında olumsuz yönde bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda aşk evliliği yapanlar görücü usulü ile evlenenlerle karşılaştırıldığında evliliklerinden daha hoşnut oldukları ve daha fazla doyum aldıkları da belirlenmiştir. Bu bulgular, daha önce yapılan araştırma ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine whether men and women in love and arranged marriages differ in terms of marital dissatisfaction, marital life satisfaction and self-esteem. The sample of the research consists of 120 people. While 60 of the participants had love marriages, 60 had arranged marriages. A personal information form was applied to the participants to obtain demographic information. Marital Dissatisfaction Scale, Married Life Scale and Self-Esteem Scale were used as data collection tools. According to the research results, marital satisfaction and self-esteem negatively predict marital dissatisfaction and there is a negative relationship between them. It was also determined that those who had love marriages were more satisfied with their marriages and had more satisfaction compared to those who had arranged marriages. These findings are discussed within the framework of previous research and theoretical approaches.

Keywords