Eğitimde Oyunun Gücü

Author:

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-19 10:32:15.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-4
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde oyunun önemi ve gücü, özellikle çocukların eğitiminde büyük bir etkiye sahiptir. Oyunlar, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklerken aynı zamanda öğrenme deneyimini daha çekici hale getirir. Öğrenciler, oyunlar aracılığıyla birçok farklı konuyu daha iyi anlama ve içselleştirme fırsatına sahip olurlar. Bu, öğrencilerin öğrenme materyallerine daha derinlemesine dalmalarını ve daha fazla bilgiyi kavramalarını kolaylaştırır. Oyunlar ayrıca öğrencilere kendi kararlarını verme, sorumluluk alma ve başkalarıyla işbirliği yapma fırsatı sunar. Strateji oyunları, problem çözme yeteneklerini geliştirirken, takım oyunları ile iletişim ve işbirliği becerilerini pekiştirirler. Aynı zamanda hataların yapılmasına izin vererek öğrencilerin deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmelerine yardımcı olur. Oyunlar, öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlama açısından da son derece etkilidir. Öğrenciler, oyunlar aracılığıyla teorik bilgileri uygulamaya dökebilirler. Bu, öğrenme sürecinin daha somut ve anlamlı hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda oyunlar, öğrencilere hata yapma fırsatı sunar ve bu hatalardan ders çıkarmalarını teşvik eder. Sonuç olarak, eğitimde oyunun gücü, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olurken aynı zamanda öğrenmeyi daha keyifli bir deneyim haline getirir. Oyunlar, öğrenmenin sıkıcı veya zorlu olduğu algısını değiştirir ve öğrencilerin öğrenme sürecine daha olumlu bir tutum geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu nedenle, eğitimde oyun, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının öğretim yöntemlerini geliştirmek için önemli bir araç olarak kullanmaları gereken bir kaynaktır.

Keywords

Abstract

The importance and power of play in education has a great impact, especially on the education of children. Games continue children's emotional, social and physiological development while making the learning experience more engaging. Students have the opportunity to better understand and internalize many different subjects through games. This allows them to become more immersed in their learning and more features change their characteristics. Games also provide the opportunity to make your own decisions, take responsibility, and collaborate with others. While strategy games improve problem solving, team games reinforce communication and cooperation. It also helps those who allow mistakes to be made to learn by trial and burn. Games are extremely efficient in terms of copying the learned information into practice. Students can apply theoretical knowledge through games. This makes the process more concrete and meaningful. It also gives them the opportunity to make mistakes in matches and encourages them to learn from these mistakes. As a result, the power of play in education helps them learn and develop more effectively, while also making learning a more enjoyable experience. Games change the perception that learning is boring or challenging and contribute to a more positive attitude towards their learning plans. Therefore, games in education are a resource that should be used as an important tool for the dissemination of rules and teaching methods of educational rules.

Keywords